Fakulteti i visoke škole

Namještaj i oprema fakulteta i visokih škola može biti izrađena po nacrtima investitora ili po našim nacrtima. Dobaviti možemo i namještaj te opremu serijske proizvodnje domaćih i stranih proizvođača. U programu proizvodnje su i amfiteatarske predavaonice i prateća oprema koja je prikladna za te predavaonice.