Matične učionice

Stolice i stolovi u učionicama su kao garnitura jednosjedi ili dvosjedi. Drvene stolice i stolovi su iz programa FAGUS, metalne stolice i stolovi su iz programa ATLAS-M, FLORA i JUVENTA.
Veličine stolica i stolova u skladu su sa standardom SIST EN 1729-1 s obzirom na tjelesnu visinu učenika.