Prirodoslovne učionice

Prirodoslovne učionice i laboratoriji fizike, kemije i biologije.

Sistem opreme prirodoslovnih učionica – laboratorija osnovan je na dugogodišnjim iskustvima i suradnji sa školama te na preporukama Zavoda za školstvo Republike Slovenije. Oprema je testirana i provjerena po važećim normativima SIST EN 13150, SIST EN 14727, SIST EN 14073-2, SISTE 14073-3, SIST EN 527-1, SIST EN 16122, SIST EN 16121, (kat II) i DIN VDE0789-100:1984, DIN EN 0100-727:1980, DIN EN 0100-723:2005, 0100-600:2008, 0100-523:1999.
Oprema je primjerna za srednje i osnovne škole te pruža korisniku prave dimenzije, sigurnu upotrebu, stabilnost i trajnost. Radno mjesto omogućava đaku izvedbu praktičkih vježbi i pripremu teoretičnog dijela na vježbe.

Imate namjeru graditi novu laboratoriju, obnoviti ili proširiti postojeću laboratoriju? Želite pripremiti tehničku dokumentaciju za obnovu vaše laboratorije? Savjetujemo, projektiramo i pripremimo specifikaciju opreme, koja će biti primjerna i za javnu nabavku opreme.

Izradili i opremili smo već više nego 100 (sto) prirodoslovnih učionica – laboratorija na srednjim i osnovnim školama u R Sloveniji, Bosni i Hercegovini te drugdje. Poznati smo kao vodeći i uspješni u opremanju prirodoslovnih učionica.

Projektiranje, izrada i montaža će biti izvedena iz prve ruke.

Prirodoslovne učionice srednjih škola

Prirodoslovne učionice osnovnih škola

Oprema prirodoslovlja u riječi i slici