Školske table i seminarska oprema

Pisaće površine klasičnih školskih tabli zelene i bijele boje izrađene su od čeličnog emajliranog lima, zapečenog na 800 stupnjeva Celzija. Za pisanje po bijelim tablama upotrebljavaju se flomasteri, a za pisanje po zelenim kreda. Na svim tablama mogu se upotrebljavati magneti za pritvrđivanje ili kao aplikaciju. Moguće je pisanje i po interaktivnim tablama, ali moramo za to upotrebljavati  posebne flomastere. Bijele školske table mogu služiti i kao podloga za projekciju.

Školske table standardnih su dimenzija, a možemo i izraditi dimenzije prema vašim potrebama. Prema željama možemo na zelene ili na bijele table nacrtati i notne crte ili mrežu.

Seminarska oprema

Seminarska oprema primjerna je za škole, obrazovne organizacije, poduzeća i druge ustanove.