Pogled u učionicu „TOP-DACTA“ s spuštenima stropnim rukama.

Analogni oduzimni panel stropne pokretljive ruke „TOP-DACTA“, utičnice 230 V, informacijske utičnice, priključna mjesta niskog napona izmjenične i istosmjerne struje s analognim prikazom napona i struje, taster za isključenje u nuždi

Digitalni oduzimni panel stropne pokretljive ruke „TOP-DACTA“, utičnice 230 V, informacijske utičnice, priključna mjesta niskog napona izmjenične i istosmjerne struje s digitalnim prikazom napona i struje, taster za isključenje u nuždi

Oduzmni panel stropne pokretljive ruke „TOP-DACTA“ za istraživačke laboratorije, utičnice 230 V, informacijske utičnice, armatura za komprimiran zrak CA, armatura za gorivi plin G

U našem poduzeću razvili smo moderno cjelovito rješenje opreme prirodoslovnih učionica – laboratorija i istraživačkih laboratorija kod kojih se korisnici opskrbljuju medijima sa stropa. Program nazvali smo „TOP DACTA“. Razvili smo ga na osnovu vlastitih iskustava i u suradnji s učiteljima prirodoslovnih predmeta na osnovnim školama, profesorima fizike, biologije, kemije i računarstva na srednjim školama i gimnazijama te sa vanjskim suradnicima – stručnjacima elektrotehnike (ISKRA, Kranj), strojarstva, i sl.
S upotrebom najkvalitetnijih materijala i najsuvremenijih postupaka obrade razvili smo t.zv. stropne pokretljive ruke „TOP DACTA“ koje omogućavaju jednostavan, siguran i praktičan dostup do raznih priključaka na medije.
Glavna prednost novog sistema „TOP DACTA“ je da ne ograničava korisnika radom na točno određenom mjestu. Kad su stropne pokretljive ruke spuštene, omogućavaju jednostavan pristup do priključaka na medije, ne ograničavaju način rada, jer oprema na podu (radni stolovi, stolovi i stolice) ostane pomična. To omogućava i individualni rad kao i rad u različito oblikovanim grupama (od 2 do 6 korisnika). Kad priključke ne trebate, stropne pokretljive ruke „TOP DACTA“ jednostavno (mehanski ili električki) se digne pod strop i ispod njih ostane pomična oprema, koju možete rasporediti po prostoru za predavanja, rad bez medija ili druge aktivnosti.

Tlocrt učionice „TOP-DACTA“ rad u grupama …… frontalna nastava

Cjelovit sistem budućnosti „TOP-DACTA“ omogućava najučinkovitiju individualnu ili grupnu upotrebu prostora za vježbe, predavanja ili istraživački rad.

Učionica ili laboratorija opremljena sistemom opreme „TOP-DACTA“ može služiti kao:

 • učionica i vježbaonica fizike
 • učionica i vježbaonica biologije
 • učionica i laboratorija kemije
 • učionica računarstva
 • istraživačka laboratorija
 • matična učionica
 • predavaonica

Ugradnja sistema opreme „TOP-DACTA“ vam iz jednog prostora napravi višenamjenski prostor – učionicu koja vam služi u više različitih namjena kod kojih možete oblikovati individualni rad ili rad u grupama po vlastitim željama i potrebama.

Stropne pokretljive ruke mogu sadržavati različite priključke:

 • utičnice 230V
 • priključke za niski napon od 0 do 24V, od 0 do 10A, izmjenične i istosmjerne struje
 • informacijske utičnice RJ s priključcima za računarsku mrežu, telefon, optiku, USB, HDMI, …
 • armature za komprimiran zrak, sintetički zrak, gorivi plin, i sl.

Taster za isključenje u nuždi nudi dodatnu sigurnost jer učeniku omogućava isključenje struje i plina na svakoj ruci posebno, iako su sve ruke „TOP DACTA“ osigurane u kontrolnom elektro ormariću koji je povezan s učiteljevim stolom i učiteljevim tasterom za isključenje u nuždi za cijelu učionicu. Učitelj isto tako vrši električno podizanje i spuštanje svake stropne ruke „TOP DACTA“ posebno.