Varstveno delovni center Škofja Loka

  • soba varovancev
  • skupni prostor
  • počitek in sprostitev
  • delovno mesto vodij
  • VDC Škofja Loka
  • soba varovancev
  • soba varovancev
  • soba varovancev