Knjižnica pravne fakultete Ljubljana

  • čitalnica periodike
  • čitalnica
  • regali periodike računalniška izbira
  • izposoja in vračanje knjig
  • knjižnica računalniški izbor knjig