Nacionalni forenzični laboratorij Ljubljana

 • mokri del delovnega mesta
 • raziskava
 • sestavljeni digestorij
 • Kemijski laboratorij
 • odvzemna mesta medijev na satelitskem modulu
 • odvzemna mesta medijev
 • mehansko delo
 • pomivanje steklovine
 • tehtalnica
 • mikroskopiranje
 • kemijske analize
 • pripravljalno del.mesto
 • individualna delovna mesta