Šole

Opremljanje šol s šolsko opremo je najstarejša dejavnost našega podjetja. Oprema je izdelana po priporočilih Ministrstva za šolstvo in Zavoda za šolstvo ter po veljavnih standardih, za kar ima pridobljene certifikate.

  • Oprema upravnih prostorov na šolah
  • Šolski program garderobnih omaric in stojal
  • Šolski program opreme knjižnic in čitalnic
  • Šolski program opreme prvega triletja
  • Matične učilnice
  • Naravoslovne učilnice
  • Referenčni projekti v slikah - osnovne šole
  • Referenčni projekti v slikah - srednje šole
  • Šolske table in seminarska oprema
  • Strokovne učilnice