Srednja frizerska šola Maribor

  • praktično delo in predavanje
  • učilnica za praktični pouk
  • učilnica za teoretični del pouka
  • individualno delo
  • skupinsko in individualno delo
  • praktično delo in predavanje