OŠ PŠ Št. Jurij

  • učiteljevo delovno mesto
  • matična učilnica
  • matična učilnica
  • šolske mize dvosedi in enosedi