OŠ Toma Brejca Kamnik

 • šolska jedilnica
 • šolska telovadnica
 • zbornica učiteljev
 • učilnica naravoslovje
 • teleskopske tribune
 • likovni in teh.kabinet
 • tehnična delavnica
 • likovni in teh.kabinet
 • učilnica gospodinjstva
 • učilnica fizike
 • garderobe učencev
 • delovno mesto učitelja
 • matična učilnica prvo triletje
 • matična učilnica prvo triletje
 • šolska kuhinja